Startersvrijstelling naar € 440.000,-

De woningwaardegrens bij de startersvrijstelling wordt 1 januari 2023 verhoogd van €400.000 naar €440.000. Huizenkopers tussen 18 en 35 jaar betalen tot deze grens onder voorwaarden geen overdrachtsbelasting voor een woning. De woningwaardegrens wordt elk jaar aangepast aan de landelijk gemiddelde WOZ-waarde. Zie ook deze link voor meer informatie. Wil men gebruik maken van de verhoging, dan moet het transport volgend jaar plaatsvinden en niet dit jaar. Het moment van het ondertekenen van de koopovereenkomst is daarbij niet van belang.
Bron: NVM