NHG grens 2023

In 2023 gaat de maximale koopsom van een woning die met NHG kan worden gefinancierd, omhoog naar €405.000. Dit bedrag is van toepassing als je geen energiebesparende maatregelen neemt. Investeer je wel in energiebesparende voorzieningen? Dan is de NHG-kostengrens €429.300. Er zijn dus 2 kostengrenzen van toepassing. 

In 2023 mag je dus maximaal € 24.300 aan energiebesparende maatregelen meefinancieren met NHG. Onder energiebesparende voorzieningen wordt verstaan: een HR ketel, spouwmuur-, dak-, leiding- vloerisolatie, HR++ beglazing, energiezuinige kozijnen en/of deuren en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen, energiezuinige ventilatie inclusief hoog rendement ventilatoren, een warmtepomp, warmteterugwinning, een zonneboiler, zonnecellen of een combinatie hiervan.

Wil je gebruik maken van deze nieuwe bedragen dan moet het bindend hypotheekaanbod (de offerte) zijn uitgebracht na 1 januari 2023.